Hagyományos nézet

Válogatni Jó: Szelektív hulladékgyűjtés

Főmenü

 

Tartalom

Végéhez érkezett a "Miskolc és Térsége Települési Szilárdhulladék-kezelési rendszerének továbbfejlesztése” elnevezésű KEOP-1.1.1./B/10-11-2011-0001 számú projekt, melynek keretein belül közel négyszeresére nőtt a szelektíven gyűjtött lakossági hulladék mennyisége a MiReHuKöz Nonprofit Kft. tapasztalatai alapján. Pfliegler Péter, Miskolc Megyei Jogú Város alpolgármestere a rendezvényen hangsúlyozta: „Az elkészült létesítmények, leszállított eszközök a lehető legjobb minőséget képviselik, amit mi sem bizonyít jobban, hogy ezidáig garanciális kifogással nem kellett élnünk, pedig már lassan egy éve működik a válogató és már másfél éve üzembe álltak a beszerzett járművek.

A MiReHuKöz Nonprofit Kft. folyamatosan törekszik a szolgáltatás színvonalának emelésére, partnereinek minél magasabb szintű kiszolgálására, melynek következő lépcsőjeként új ügyfélszolgálati irodát nyit 2015. NOVEMBER 2-TŐL A MISKOLC JÓZSEF ATTILA ÚT 53. SZÁM ALATT.

Az iroda nyitásáról részletesebben a MIREHUKÖZ Nonprofit Zrt. oldalán tájékozódhatnak.

Négyszeresére nőtt a szelektíven gyűjtött hulladék mennyisége

Tovább zöldült a miskolci régió

Miskolcon és 36 környékbeli településen az elmúlt két évben megváltozott a hulladékgazdálkodás rendje: a vége felé járó, az Európai Unió által támogatott, 3,8 milliárd forintba kerülő környezetvédelmi fejlesztés sikeresen vizsgázott.
A 243 ezer embert érintő projekt egyik legfőbb eleme a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés kiteljesítése volt – ezzel tovább zöldült Miskolc és térsége. A 2000 fő fölötti települések háztartásai a hatékony szelektív gyűjtés érdekében a fejlesztés keretében 35 000 sárga műanyag gyűjtőedényhez jutottak, emellett a 2000 fő alatti települések háztartásainak 5 000 házi komposztálót is kiosztott a közszolgáltatást végző MiReHuKöz Nonprofit Kft. a Miskolc Térségi Konzorcium együttműködésével.
Miskolcon valamint a 2000 fő feletti településeken bevezették a házhoz menő zöldhulladék-gyűjtést is. A rendszer hamar bizonyított: növekedett a környezettudatosság, a lakók megszokták a gyűjtés új módját, így a házhoz menő gyűjtés során ma már a korábbi mennyiség négyszeresét szállítja el a közszolgáltató.
A rendszer lényege egyszerű: külön kell gyűjteni a vegyes, anyagában nem hasznosítható háztartási hulladékot, és – a sárga kukákban – a tiszta csomagolási hulladékot, a biológiailag lebomló zöld zsákokban a zöldhulladékot. Az üveghulladék elhelyezésére pedig a közterületen lévő gyűjtőpontok szolgálnak.
A rendszer központi eleme a Hejőpapiban fölépült, az egész térséget kiszolgáló, évi 53 ezer tonna kapacitású hulladék-előkezelő mű, amely a vegyes, anyagában nem hasznosítható háztartási hulladékot kezeli.
A válogatásnak, előkezelésnek köszönhetően a lerakóra kerülő hulladékmennyiség évente több ezer tonnával, körülbelül 35%-kal csökken – a hulladék jelentős részéből újra értékes nyersanyag vagy energetikailag (erőművekben) hasznosítható termék lesz.
A települési szilárdhulladék-kezelési rendszer továbbfejlesztésére a Konzorcium újabb forráshoz jutott, amiből tovább javítható a rendszer minősége. A közel 300 millió forintos többletforrásból megvalósulhat a miskolci József Attila utcai szelektív hulladék-válogatómű fejlesztése, átépítése optikai rendszerűre – ami hatékonyabbá teszi majd a hasznosítható anyagok kiválogatását és bevezetésre kerül a 2000 fő alatti településeken a zsákos rendszer helyett a házhoz menő edényzetes szelektív gyűjtés.

 

Négyszeresére emelkedett a begyűjtött mennyiség.

A miskolciak hamar elfogadták a szelektív hulladékgyűjtési rendszert.

Gyökeres változást hozott a miskolci lakóközösségek számára ez év nyara: a miskolci társasházi övezetek számára is elérhetővé vált a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés.
Ez a szolgáltatás a lakóközösségek külön igénye esetén áll rendelkezésre – és jól látszik, hogy az igény egyre nagyobb. Kimondható, hogy a lakosság aktívan részt vesz a gyűjtésben, a környezettudatosság látványosan nőtt az elmúlt egy évben. A város lakói bebizonyították, hogy elkötelezettek a környezetvédelem iránt, és mindezt jól mutatja az is, hogy tényleg szelektíven gyűjtenek, mert Miskolcon így „válogatni jó”.
A családi házas övezetekben az elmúlt évben bevezetett házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés tapasztalata a vártnál is jobb lett. A közszolgáltató MiReHuKöz Nonprofit Kft. számai arról tanúskodnak, hogy a lakosság nagyon hamar megismerte és elfogadta az új szelektív gyűjtési módot. 2014 első felében havonta átlagban 30 ezer kilogramm volt a szelektíven gyűjtött hulladék mennyisége, a 35 ezer darab sárga műanyag edény kiosztását követően ez több mint a négyszeresére, havi 130 ezer kilogrammra emelkedett.
Mi történik ezzel a nagy mennyiségű szelektíven gyűjtött hulladékkal? Szakszerű válogatás után a hulladék jelentős részéből értékes másodnyersanyag lesz.
A vegyes, anyagában nem hasznosítható hulladékok kezelésére Hejőpapiban egy hulladék-előkezelő mű állt üzembe, amely évi 53 ezer tonnás kapacitásával a régió teljes kommunális hulladékát képes feldolgozni úgy, hogy a hulladékból energetikailag hasznosítható terméket állít elő, ezáltal a lerakóra kerülő hulladék mennyisége évente körülbelül 35%-kal, több ezer tonnával csökken, kímélve ezzel a környezetet.

 

A MiReHuKöz Nonprofit Kft. tájékoztatása szerint a házhoz menő zöldhulladék gyűjtését 2015. október 30. és 2016. április 4. között szünetelteti.
 

Ezen időszak alatt a lakosságnak továbbra is van lehetősége a hulladékudvarok egyikében leadni a háztartásában keletkezett zöldhulladékot.

Amennyiben igénybe kívánják venni a hulladékudvart, szíveskedjenek lakcímkártyát, személyi igazolványt, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj (társasházak és lakásszövetkezetek esetén a közös költség) megfizetéséről szóló csekkszelvényt vagy befizetési bizonylatot magukkal vinni, melyeket a beszállításkor a hulladék átvevőnek be kell mutatni.
 

Az igazolványok és a befizetés bizonyítására szolgáló dokumentumok hiányában az átvétel a hatályos jogszabályok előírásai értelmében nem lehetséges!

Hulladékudvarok elérhetősége:
3521 Miskolc, Bogáncs u. Hrsz.: 0156/22.
3527 Miskolc, József A. út 65. Hrsz.: 4752/3.
3533 Miskolc, Lórántffy Zs. u. Hrsz.: 33783/3.
Nyitva tartás:
Hétfő - Péntek: 10:00 - 18:00
Szombat: 8:00 - 16:00
Vasárnap: Zárva
Elkészült a Mechanikai Hulladék-előkezelő Mű Hejőpapiban. A csütörtökön ünnepélyes keretek között átadott létesítménynek köszönhetően Miskolc és a térség 36 települése számára új időszámítás kezdődik a hulladékgazdálkodásban: kiteljesedhet a házhoz menő szelektív gyűjtés, megkezdődhet az értékes másodnyersanyagok kinyerése a szemétből. A 3,6 milliárd forintos beruházást az Európai Unió Kohéziós Alapja támogatta.

A házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés, és a jelentősen korszerűsödött hulladékgazdálkodás Miskolcon és környezetében 243 ezer embert érint közvetlenül. A Hejőpapiban most átadott új mechanikai hulladék-előkezelőben Miskolcról és a környék 36 településéről érkező, éves szinten 53.000 tonna szemetet válogatnak át újrahasznosításra, emellett energetikailag hasznosítható ún. RDF-terméket (Refuse Derived Fuel) is előállítanak majd. Az „alapanyag” biztosításához a szelektív hulladékgyűjtési rendszer teljes háttérbázisa is kiépült a térségben. Hejőpapiban és Miskolcon fedett bálatároló épült, 8 szelektív hulladékgyűjtésre alkalmas jármű dolgozik folyamatosan, a nagy mennyiségű hulladék mozgatásához pedig új rakodógépeket, lánctalpas dózert és targoncát vásárolt a Konzorcium. A Hejőpapi Hulladék-előkezelő Műnek köszönhetően a térségben éves szinten felére csökken a lerakott hulladék mennyisége.

Annak érdekében, hogy a gyűjtés már a házaknál is hatékony legyen, a közszolgáltató MiReHuKöz Nonprofit Kft. e fejlesztés részeként 35.000 darab sárga műanyag gyűjtőedényt és 5.000 házi komposztálóedényt is kiosztott a lakosságnak.
Az új mechanikai előkezelő ünnepélyes átadásán – a Konzorciumot alkotó 37 település polgármestereinek  jelenlétében – a kormányzat képviseletében Szabó Zsolt fejlesztés- és klímapolitikáért, valamint kiemelt közszolgáltatásokért felelős államtitkár elmondta: Miskolcon és térségében megvalósult beruházás igazi mintaprojekt az országban, amely mérföldkövet jelent a települések hulladékgazdálkodásában és környezetvédelmében.
Dr. Kriza Ákos, Miskolc polgármestere, a Miskolc Térségi Konzorcium elnöke elmondta: a 37 település összefogásával megvalósult projekt során nagy figyelmet fordítottak a modern környezetbarát technológiák alkalmazására, így 243 ezer ember hulladékgazdálkodása alakult át és fejlődött.
 

HÁTTÉR – a projektről

A kétezer fő alatti településeken a zöld és szerves hulladéknak zárt komposztáló edényeket osztottak ki; ezekben a falvakban sárga zsákba, a kétezer fő feletti településeken sárga gyűjtőedénybe helyezhetik el a lakosok a tiszta csomagolási hulladékot – papírt, műanyagot, fémdobozt, italos kartont. A zöld hulladékot pedig zöld zsákban szállítja el a szolgáltató. Az üvegpalackok, öblösüvegek az eddigi gyűjtőszigeteken, az üveghulladék gyűjtőpontokon helyezhetők el.
Miskolc családi házas övezeteiben ugyancsak sárga gyűjtőedények és a zöld zsákos rendszer működik. A társasházas városrészekben elhelyezett gyűjtőszigeteken továbbra is elhelyezhető az üveg-, műanyag-, papír-és fémhulladék. Ha ezek mellett mégis sárga zsákra vagy edényre lenne szükség, azokat a közszolgáltatóval történő megegyezés szerint kérhet a háztartás.
A hagyományos gyűjtőedények mindenhol megmaradnak. Hulladékudvarok várják az elkülönítetten gyűjtött, hasznosítható hulladékot, a megunt ruhaneműket, bútorokat, az elektromos berendezéseket a hulladékudvarok újrahasználati központjában lehet elhelyezni.
A projekt legnagyobb részberuházásaként megépült Hejőpapiban a mechanikai hulladék-előkezelő, amely Miskolc és a környék 36 településének éves szinten 53.000 tonna szemetét válogatják át újrahasznosításra, emellett energetikailag hasznosítható ún. RDF-terméket (Refuse Derived Fuel) is előállítanak majd.
A mintegy 3,6 milliárd forintba került hulladékgazdálkodási fejlesztés eredetileg 2,2 milliárd forinttal támogatott költsége mellé 2013-ban kormánydöntés alapján további 1,2 milliárd forint többlettámogatás jutott, míg a tagönkormányzatok által biztosítandó önerő összege több mint félmilliárd forinttal csökkent. A projekt elszámolható összköltségéből     3.618.812.966 Ft a támogatás és mindössze 74.561.234 Ft a települések önereje.

 

 

Gömörszőlősön tölthettek egy hétvégét a Válogatni Jó környezetvédelmi vetélkedő nyertesei. A tanulmányút folyamán a diákok többek között növelhették tájékozottságukat a fenntartható fejlődés témakörében, megismerkedhettek a fenntartható falu programmal, részt vehettek kenyérdagasztásban, sütésben, bejárhatták a Keleméri Mohos lápot és a fenntartható életmód néhány területén további gyakorlati ismereteket is szerezhettek.

10305434 982094225139139 9113560245546151084 n

Rajzpályázat 1. kategória

1.       Huszár Vera Pályamű

2.       Perhács Máté Pályamű

3.       Horváth Dominik Pályamű és Farkas Dalma Pályamű

5.       Kun Emese Pályamű

6.       Elekes Réka Anna Pályamű

7.       Nagy Lara Pályamű

8.       Dudás Bettina Pályamű

9.       Holh Emília Pályamű

 

Rajpályázat 2. kategória

1.       Oláh Andrea Pályamű

2.       Tóth Mátyás Pályamű

3.       Szőke Bianka Pályamű

4.       Bedő Nadine Pályamű

5.       Szakács Enikő Pályamű

6.       Andrássy Marcell Pályamű

7.       Kollár Rita Pályamű

8.       Báder Laura Lea Pályamű

9.       Ökrös Leonard Pályamű

10.     Kiss Nóra Pályamű

 

Alkotói pályázat

1.       Bükki Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola 7. osztály Pályamű

2.       Lipták Nikoletta, Köpeczi Zsanett, Sutkó Olívia Pályamű

3.       Mischiati Amanda, Fekete Viktória Pályamű

4.       Lipták Nikoletta, Köpeczi Zsanett, Sutkó Olívia Pályamű

5.       Veit Bence Pályamű

6.       Mezei Balázs Pályamű

7.       a „18fő" nevű csapat Pályamű

8.       Polgár Panna Pályamű

9.       Andrássy Marcell, Flaskó Anett, Flaskó Viktória, Magda Fanni, Perjési Stefánia, Bakos Boglárka, Sie Bence, Stuller Petra Pályamű

10.   Tegres Mariann Pályamű

 

A Miskolc Térségi Konzorcium 2014. szeptember 26-án bejárásra hívta a sajtó munkatársait.

A „Miskolc és térsége települési szilárdhulladék-kezelési rendszerének továbbfejlesztése" című program célja a térségben élő, mintegy 243.000 ember által használthulladékgazdálkodási rendszer korszerűsítése és a lerakásra kerülő hulladék mennyiségének csökkentése. Ennek a programnak a keretein belül épül meg az a 4000 négyzetméter alapterületű, 53.000 tonna/év hulladék maximális kapacitással rendelkező mechanikai hulladék-előkezelő, mellyel a 2014. június 3-i alapkőletétel óta, a kivitelezési fázisban komoly előrehaladás történt: a csarnokszerkezet elkészült és zajlik a válogató technológia gépeinek, berendezéseinek a telepítése. A létesítmlény a korszerű technológiával, mechanikai és optikai eszközökkel válogatja szét a lakossági kevert hulladékot. A válogatás célja kettős: egyrészt az újra felhasználható másodnyersanyagok, a fém és a műanyag, másrészt az energetikailag hasznosítható, magas fűtőértékű, úgynevezett RDF-termék (Refuse Derived Fuel) elkülönítése, ezzel másodlagos tüzelőanyag előállítása. A korszerű technológiának köszönhetően közel 40%-kal is csökkenhet a lerakásra kerülő szemét mennyisége.
A Miskolc Térségi Konzorcium településein közösen indított hulladékgazdálkodási projektünk sikeréhez nélkülözhetetlen a szereplők tájékoztatása. A munkatársak felkészítését a Konzorcium,  2014. szeptember 25-én, csütörtökön 10 órára hirdette meg a Miskolci Polgármesteri Hivatal közgyűlési termébe.

20140925 5001r

A továbbképzés progjamja többek között kitért arra, hogy hogyan látják a projektet, mit tudnak az érintettek, boncolgattak közvélemény-kutatási eredményeket, és számba vették a települési „road show"-kon felmerült leggyakoribb kérdéseket. Szintén fontos részei voltak a rendezvénynek a szemléletformálás főbb kommunikációs fórumai, de bemutatásra kerültek a rendszer működésének lényegén túl annak céljai; a bevezetés tapasztalatai, gyakorlati tudnivalók valamint a házi komposztálás „műhelytitkai".

A szelektívhulladék-gyűjtő edények kiosztása folyamatosan, városrészekre lebontva , a következő ütemterv szerint történik:

 

A MiReHuKöz Nonprofit Kft. a lakossági igényeket figyelembe véve folytatja a sárga szelektív hulladékgyűjtő edények osztását. Amennyiben még nem vette át a sárga edényét, most megteheti.

Az edény átvehető a Bogáncs úti hulladékudvarban 2014.12.01. - 2014.12.05. hétfőtől péntekig 12:00 és 17:00 óra között.

2014. november 22. szombat: Perecesen, a volt Kuti István Általános Iskolában 

 

2014. október 07. kedd: Szervezet utca, Tokaji F. utca

2014. október 08. szerda: 
Báthory sor, Puskin utca

2014. október 09. csütörtök: 
Tokaji F. utca, Kis Tábornok u.

2014. október 10. péntek: 
Lónyai M. u., Kabar u., Kerpely A. u.

2014. október 11. szombat: 
Szabó Ervin u., Szabó Károly u., Dapsy László u.

 

2014. szeptember 30. kedd: Berekalja u., Ferenczi S. u., Rozgonyi P. u.
2014. október 01. szerda: Bükkszentlászló, Báthory sor, Muhi u.
2014. október 02. csütörtök: Sás u., Nádastó u., Gorkij sor
2014. október 03. péntek: Szabó Ervin u., Dapsy L. u.
2014. október 04. szombat: Kokilla u., Hajnal u., Martinász u., Vasöntő u.,  Vár u., Bodrogi Zs. u., Haller u.
2014. szeptember 23. kedd: Karinthy F. u., Tölgy u., Hegyes u., Berekalja u., Rozgonyi P. u.
2014. szeptember 24. szerda: Bocskay u., Szabó Ervin u.

2014. szeptember 25. csütörtök: Ládi telepi u., Komlóstetői u.,Szabó A. u. Báthory sor
2014. szeptember 26. péntek: Vár u., Bodrogi Zs. u., Hallar Gy. u., Tópart u.Csavar u.
2014. szeptember 27. szombat: Szabó Károly u., Dapsy L. u., Templomhegyi u., Temetőalja u., Eszperantó u.

2014. szeptember 16. kedd: Görömböly: Esztergályos u., Cukrász u., Borbély u., Szabó Zoltán u.
2014. szeptember 17. szerda: János u., Fényesvölgyi u., Karinthy Frigyes u. Székely u.
2014. szeptember 18. csütörtök: Gorkij sor, Hengerész u., Olvasztár u., Lomb u., Ládi telepi u., Szeder u.
2014. szeptember 19. péntek: Tölgy u., Hársfa u., Hegyes u., Rozgonyi u., Tapolca rét
2014. szeptember 20. szombat: Görömböly: Deák F. u., Dapsy László u., Kovács u., Szabó Károly u., Szabó Ervin u.
2014. szeptember 09. kedd: Bükk u., János u., Fényesvölgyi u., Székely u., Karinthy F. u., 
2014. szeptember 10. szerda: Hársfa u., Tölgy u., Hegyes u., Rozgonyi P. u., Tapolcarét u.
2014. szeptember 11. csütörtök: Gorkíj sor, Olvasztár u., Hengerész u., Lomb u., Szeder u., Láditelep
2014. szeptember 12. péntek: Deák F. u., Borbély u., Cukrász u., Esztergályos u.
2014. szeptember 13. szombat: Kovács u., Szabó Zoltán u., Dapsy L. u., Szabó Károly u., Szabó Ervin u.
2014. szeptember 04. csütörtök: Görömböly
2014. szeptember 05. péntek: Báthori sor, Gorkij sor, Komlóstető, Szántó Kovács János u.
2014. szeptember 02. kedd: Görömböly
2014. szeptember 03. szerda: Bánfolyás u., Bánki Donát u., Sugár u., Tömörkényi u., Vas u., Gereben u., Mónus Illés u., Vajda János u.
2014. augusztus 25. – 26. hétfő - kedd: Előhegy u., Dorottya u., Gőz u., Lorántffy u., Sugár u., Bánfolyás u., Bánki Donát u., Batsányi János u., Béke u., Fülep József u.
2014. augusztus 27. szerda: Görömböly
2014. augusztus 28. csütörtök: Bükkszentlászló
2014. augusztus 29. péntek: Görömböly
2014. augusztus 18. – 19. hétfő - kedd: Bródy Sándor u., Karinthy Frigyes u., Szikla u., János u., Somlyó Zoltán u., Erdő u., Móra Ferenc u., Majláth István u., Tokaji Ferenc u.
2014. augusztus 21. csütörtök: Komlóstető, Sás u., Nádastó u., Gorkij sor, Szántó Kovács János u. 
2014. augusztus 22. péntek: Görömböly
2014. július 15. kedd: Márton bíró u., Köztársaság u., Költő u., Kemény u., Madách I. u., Lilla u., Hajdú u., Diófa u. 
2014. július 16. szerda: Lankás u., Sugár u., Gőz u., Telepy György u., Vörös u., Zenta u., Ákos u., Vince u., Kondor Béla u. 
2014. július 17. csütörtök: Báthory sor, Komlóstető u., Szántó Kovács János u., Hengerész u., Sás u., Cserfa u., Vörösbérc u., Pajtás u., Lomb u., Gorkij u. Az edények osztása Szirma városrészen 
2014. július 18 – 19. pénteken és szombaton történik. 
2014. június 30-től 2014. július 05-ig az edények osztása Martin-kertváros városrészen
2014. július 01-jén, kedden, az alábbi utcákban zajlik: Tatárdomb kertesházak: Üllő u., Csákány u., Boróka u., Fenyves u., Tatár árok, Muhi u., Mongol u., Csille u.
2014. június 24-től 28-ig az edények osztása Martin-kertváros városrészen, valamint 
2014. június 24-én az alábbi utcákban zajlik: Kemény utca, Költő utca, Köztársaság utca, Márton bíró utca, Nyár utca, Pálma utca
2014. július 17-től 21-ig az edények osztása Martin-kertváros városrészen zajlik. 

A MiReHuKöz Nonprofit Kft. munkatársai keddtől péntekig 16 és 20 óra között, szombaton 9 és 18 óra között keresik fel a lakosságot az új edények átadásával. 

Miskolc MJV házhozmenő szelektív- és zöldhulladék gyűjtési időpontokat ide kattintva találják.

A sárga szelektív hulladékgyűjtő edények 2014.10.16-tól már a MiReHuKöz Nonprofit Kft. Ügyfélszolgálati irodájában is átvehető. Erről bővebb információ itt található.

 

Összefoglaló olvasható benne a hulladékgazdálkodási program szemléletformáló eseményei közül a már sok települést bejárt road show-ról - amely szeptember 4-én 9 órára a miskolci Szent István térre ér –, beszámolunk a Rádió M-ben futó nyereményjátékról, és beharangozzuk a rövidesen induló iskolai alkotói pályázatokat és környezetvédelmi vetélkedőt is. A hírlevelet itt találják meg a kedves érdeklődők.
valogatni jo plakat A1 04 fin
Óriás társasjáték, komposztvizsgálódás, hulladékcsere-akció – ez csak néhány címszó annak a rendezvénynek a programjából, amely szeptember 4-én, csütörtökön reggel már 9 órától egészen délután 2-ig várja a miskolciakat a Szent István téren. A Miskolc és Térsége Konzorcium szervezésében zajló környezetbarát „Válogatni jó!" című rendezvényen kicsik és nagyok egyaránt megismerkedhetnek a szelektív hulladékgyűjtés fortélyaival, a korszerű hulladékgazdálkodás alapjaival – mégpedig úgy, hogy közben jól is szórakozhatnak.

Mint ismeretes, ebben az évben nagyszabású környezetvédelmi fejlesztés zajlik a térségben, amely a „Miskolc és térsége települési szilárdhulladék-kezelési rendszerének továbbfejlesztése" nevet viseli. Az Európai Unió Kohéziós Alapja és a Magyar Kormány által támogatott program keretében Miskolc és további 36 település esetében kiterjesztik a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtést, és olyan hulladék-előkezelő mű épül Hejőpapiban, amely éves szinten több ezer tonnával csökkenti a lerakott hulladék mennyiségét a térségben. Az előkezelő műben történő válogatás célja egyrészt az újra felhasználható másodnyersanyagok, a fém és a műanyag, másrészt az energetikailag hasznosítható, magas fűtőértékű termékek elkülönítése, ezzel másodlagos tüzelőanyag előállítása. A korszerű technológiának köszönhetően jelentősen csökken a ténylegesen lerakóra kerülő szemét mennyisége.

Miskolc roadshow 09.04 130

A szeptember 4-i Szent István téri rendezvény célja, hogy játékos, könnyen érthető formában ismertesse meg az érdeklődőket a most kialakítandó korszerű hulladékgazdálkodási rendszerrel, amely jelentős környezetvédelmi előrelépés a térségünkben. A változások akkor lehetnek igazán eredményesek, ha a részt vevő háztartások megértik a rendszer működését, és mindennapjaik során ennek megfelelően gyűjtik-szelektálják a háztartási hulladékot, illetve ahol csak lehet, komposztálják a szerves anyagokat. (Ezt szolgálja többek között a projekt keretében a lakossághoz kerülő 35.000 db sárga műanyag edény és 5.000 db házi komposztáló, illetve a Közszolgáltató MIReHuKöz Nonprofit Kft. által pár hete Miskolcon is bevezetett zsákos, házhoz menő zöldhulladék-gyűjtés.)

A rendezvény csütörtökön reggel már 9 órától egészen délután 2-ig várja a miskolciakat, amelyen részt vesz – 10 órakor hivatalosan is megnyitja – dr. Kriza Ákos, Miskolc polgármestere is, aki egyben a fejlesztést megvalósító 37 település alkotta Miskolc Térségi Konzorcium elnöke. A rendezvényen – a térség településeit bejáró – vándorkiállítás mutatja be a hulladékgazdálkodás legfontosabb elemeit. A látogatók megtanulhatják, hogyan kell odahaza komposztálni úgy, hogy értékes tápanyagot állíthassanak elő, s egyben csökkentsék a lerakandó hulladék mennyiségét. A színpadon környezeti nevelési szakemberek foglalkoznak az érkező iskolai csoportokkal, foglalkoztató füzet, környezetvédelmi totó, fotófal, hulladékválogatós játszószőnyeg és memóriajáték, óriás társasjáték és puzzle várja a különböző korú érdeklődőket. A gyerekek ajándékokra beváltható pontgyűjtő kártyát is kapnak. 10:30 és 11:30 között pedig minden korosztálynak szól Szép Bence stand up comedy-s humorista bűvészműsora. A rendezvényre kitelepül a miskolci Rádió M is és adásában nyomon követi a történéseket.
A Válogatni jó! projekt nyitórendezvényének keretein belül alapkőletételi ünnepséget tartottak június 3-án. A rendezvényen részt vettek a projekt szereplői és az érintett települések vezetői. A hulladék-előkezelő mű éves szinten több ezer tonnával csökkenti a lerakott hulladék mennyiségét Miskolc és további 36 település esetében.
SAM 0438
Az alapkőletételen dr. Kriza Ákos polgármester elmondta: Miskolc újabb fontos lépéssel halad tovább a környezetbarát városfejlesztés útján. „A hulladék-előkezelő mű, és a hamarosan rajtoló szelektív hulladékgyűjtési program két újabb olyan eleme a megújuló Miskolcnak, melynek során az emberek mindennapjaiban is megjelenik a környezettudatosság"

A Válogatni jó! program keretein belül Miskolcon és a projektben érintett további 36 településen környezetbarát rendezvénysorozat indult. A programsorozat szeptemberig „ér körbe", a rendezvényen a miskolci Ökológiai Intézet témában jártas szakemberei válaszolnak az érdeklődők kérdéseire a beruházással megvalósuló házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés, a komposztálás és a környezetbarát életmód témakörében.

A rendezvényekre ellátogatók részt vehetnek többek között pontgyűjtő játékokban, amelyek során kiállítással, különböző hulladékos és komposztáló játékokkal, totóval és óriás társasjátékkal is találkozhatnak. A rendezvényre a településeken plakátok hívják föl a figyelmet.
Válogatni jó plakát kfbA programelemek az érintett település adottságait figyelembe véve kerülnek megrendezésre.

A vándorló rendezvény helyszínei és időpontjai a Naptárban találhatóak

Talán a kukásautók kipróbálása – akár menet közben! – volt az egyik legnépszerűbb program az ifjú látogatók körében az idei, „zöldre hangolt" gyereknapon a miskolci repülőtéren.Jelképesen ők, a soron következő nemzedék képviselői vehették át a térség 8 új, szelektív hulladékgyűjtésre is alkalmas hulladékgyűjtő autójának kulcsát Kriza Ákos polgármestertől.
SAM 0168Május utolsó vasárnapján a szelektív hulladékgyűjtés, a környezetbarát életmód határozta meg a fő témát: a kilátogató családok közösen vehettek részt sokféle, a „zöld" szemléletre tanító szórakoztató játékban vagy élményfotózásra állhattak össze különböző hátterek előtt. Az egész napos programsorozatban – a képeken is láthatóan – kicsik és nagyok egyaránt hasznosan tölthették az időt, és megérezhettek valamit abból, hogyan élhetnek mindennapjaik során harmóniában a környezettel.

Az Yvette nevű ciklon átszervezte az alapkőletétel időpontját. A szélsőséges időjárás miatt a 16-i rendezvény elmarad, helyette bő két héttel később, június 3-án, kedden 14 órakor lesz a nyitóünnepség, változatlan programmal.
A kivitelezői szerződés aláírásának megtörténtével, a tervezést követően megkezdődhetnek a Hejőpapi Hulladékválogató Üzem építési munkálatai. A projekt nyitórendezvényének keretében alapkőletételi ünnepség lesz 2014. május 16-án 10 órakor a projekt szereplőinek, az érintett települések képviselőinek jelenlétében.
hir2A mintegy 4 000 négyzetméteres, egyhajós, acél pillérvázas csarnokba telepítendő modern környezetbarát technológia révén korszerűsödik a meglevő hulladékgazdálkodási rendszer, lehetővé válik a lakossági eredetű kevert hulladékok energetikai felhasználására való átalakítása (előkezelése).

Kicsiket és nagyokat egyaránt várunk 2014. május 25-én, vasárnap a Miskolci Reptéren. A Repülőnaphoz kapcsolódva 10 és 18 óra között környezetvédelmi tematikával szórakoztató és fejtörő programokkal jelenik meg a Miskolc Térségi Konzorcium. Lesz öko-design divatbemutató, amelyen a modellek újrahasznosított anyagból készített ruhákat viselnek. Lesz szórakoztató gyerekműsor, egész napos kézműves foglalkozás, green-box fotózás, filmvetítés, Öko-Pack játszóház. A rendezvényen adják át a Miskolci Hulladékgazdálkodási Rendszer vadonatúj hulladékgyűjtő autóit, amelyeket a gyerekek ki is próbálhatnak. A belépés természetesen díjtalan.
hulladekhorgasz

Személyes kérdőíves kutatási módszerrel közvélemény-kutatás zajlott a „Miskolc és térsége települési hulladékgazdálkodási rendszerének továbbfejlesztése" projekttel összefüggésben. A kérdezőbiztosok kíváncsiak voltak a lakosság környezettudatosságára, a fejlesztésekkel kapcsolatos tájékozottságukra, a hulladékgyűjtés gyakorlatára. A kutatás során 612 főt interjúvoltak meg, 2014. február 15. és március 2. között.
hir3Az eredményekből kitűnik: a válaszadók 61 százaléka úgy nyilatkozott, „nagyon szükséges", további 31 százaléknyian pedig úgy vélték, „inkább szükséges, mint nem" ez a beruházás, ami együttesen 92%-os támogatói arányt jelent. Érdekes tanulság, hogy még a kertes házak esetében is a válaszadók 27 százaléka válogatás nélkül a kommunális hulladékok közé dobja a keletkezett zöldhulladékot, és csak egy kisebbség komposztál – így ezen a területen a szemléletformálásnak kiemelt feladata van.
Vidám, sokféle színben tündöklő madáralak hívja fel a figyelmet a környezetvédelem fontosságára Miskolcon és 36 környékbeli településen. A miskolci hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztését célzó beruházás „címermadarával" egyre több helyen találkoznak majd a térségben élők. A projekt logójaként tervezett figura feltűnik majd matricákon, kiadványokon, a szelektív gyűjtés edényein és komposztálókereteken is.
hir7A madár tarkaságával utal a környezet sokszínűségére, és arra, hogy „Válogatni jó!" – mert az okos válogatással (például a szelektív hulladékgyűjtés során) ha az értékes alkotóelemeket kiszelektáljuk az értéktelenek közül, hasznosítható másodnyersanyaghoz jutunk, és csökkentjük a környezet terhelését is. Aki eddig találkozott már a madárral, szinte kivétel nélkül megkedvelte – olyannyira, hogy már becenevet is kapott, „Kukadu"-ként emlegetik többen.
Sajtótájékoztatón jelentették be 2014. február 12-én a „Miskolc és térsége települési szilárdhulladék-kezelési rendszerének továbbfejlesztése" projekt indulását. A fejlesztés egyik eleme a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés kiépítése, amelynek a lakosság számára leginkább kézzel fogható bizonyítéka 35 000 db, szelektív hulladék elkülönített gyűjtésére alkalmas műanyag edény, valamint 5 000 db, a háztartásban keletkező szerves anyagok visszaforgatására alkalmas házi komposztáló megjelenése lesz. E rendszer része lesz 7 db nagyobb, 16 m³-es felépítményű, és egy kisebb, 8 m³-es felépítményű, szelektív hulladék elkülönített gyűjtésére alkalmas jármű is.
hir6A támogatási összeget – Miskolc és a tagönkormányzatok javaslatai, további fejlesztési ötletei kapcsán, a projekt költség-haszon elemzésének felülvizsgálata és a közbeszerzések során jelentkezett többletköltségek megemelt támogatási aránya alapján – több alkalommal is megemelte a Kormány. Így 2013-ban – az eddigi 2,2 milliárd Ft mellé – a projekt 1,2 milliárd Ft többlettámogatáshoz juthatott.

 

Válogatni jó! - Támogatók: Új Széchenyi Terv, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, Európai Unió

Oldal vége

Hagyományos nézet