Akadálymentes English Facebook
A Miskolc és térsége települési hulladékgazdálkodási rendszerének továbbfejlesztése KEOP 1.1.1/B/10-11-2011-0001 sz. projekt hivatalos honlapja

37 Miskolc környéki önkormányzat a települések kommunális szilárdhulladék kezelésének megoldása, valamint környezetvédelmi, gazdasági és szociális célok elérése érdekében, 2004. február 27-én Konzorciumot hozott létre Miskolc Térségi Konzorcium néven. A Konzorcium nem jogi személy, hanem önkormányzati tulajdonközösség működik.

Tagja 37 települési önkormányzat: Alsózsolca, Aszaló, Boldva, Borsodgeszt, Borsodszirák, Bükkaranyos, Bükkszentkereszt, Csincse, Emőd, Felsőzsolca, Gelej, Harsány, Hejőbába, Hejőkeresztúr, Hejőpapi, Hejőszalonta, Hernádnémeti, Igrici, Kisgyőr, Kistokaj, Mezőcsát, Miskolc, Nemesbikk, Ónod, Oszlár, Répáshuta, Sajólád, Sajóörös, Sajópálfala, Sajópetri, Sajósenye, Sajószöged, Szakáld, Szirmabesenyő, Tiszakeszi, Tiszapalkonya, Vatta
Borsod-Abauj-feliratok-01-560pxA Konzorcium képviseletében, - mint Gesztor - Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata jár el, ahol döntéshozó jogkörrel a mindenkori polgármester rendelkezik.

A Konzorcium legfőbb szerve a Konzorciumi Tanács, ahol a Tagokat az érintett Tagönkormányzatok polgármesterei képviselik. Minden önkormányzat egy képviselőt jogosult a Tanácsba küldeni. Az egyes Tagokat megillető szavazati jog mértéke az általuk képviselt település részesedési arányához igazodik, ami a Konzorciumi Szerződésben rögzített. A Konzorciumi Tanács üléseit évente legalább két alkalommal tartja. Rendkívüli Konzorciumi Tanács összehívását a Felügyelő Bizottság, a Gesztor, valamint a szavazatok egy tizedével rendelkező tagok kezdeményezhetik.

A Konzorciumi Tanács ülésén a jelenlevő tagok háromnegyedes szavazattöbbséggel hozott határozatával döntenek általában, néhány minősített kérdés kivételével (pl. új tag felvétele-kizárása, Konzorciumi Tanács elnökének a megválasztása, stb.) ahol a jelenlévő tagok által képviselt szavazatok 80%-os többségével döntenek.

A Tagok a Konzorcium működésének, projektjeinek, pénzügyeinek ellenőrzésére és felügyeletére Felügyelő Bizottságot hoztak létre, aminek tagjait határozott időtartamra, egy évre választja meg a Konzorciumi Tanács.

A Konzorcium 2003-2007 között sikeresen valósította meg az ISPA program és a Magyar állam támogatásával a „Miskolci Regionális Hulladékkezelési Projekt" pályázatot 20,5 millió euró, azaz több, mint 6,1 milliárd forint értékben. A projekt révén épült meg a Központi Regionális Hulladékkezelő létesítmény Hejőpapiban, három hulladékudvar és egy hulladékválogató mű Miskolcon.

Beszerzésre kerültek a rendszer működtetéséhez szükséges eszközök (acél konténerek, műanyag hulladéktárolók, kompaktor, törő-osztályozó gép, homlokrakodó, vontatógép, hulladékgyűjtő jármű, aprítógép, dobrosta és komposztforgató).

Lezárásra és rekultiválásra került a Miskolc-nádasréti lerakó, valamint 18 nem megfelelő állapotú, illetve illegális hulladéklerakó a Konzorcium területén.

Az ISPA programban kiépített rendszer fejlesztését célozza meg a most kb. 3,7 milliárd forintból megvalósuló „Miskolc és térsége települési hulladékgazdálkodási rendszerének továbbfejlesztése" KEOP program. A fejlesztésnek két fő eleme van:

- a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés rendszerének kiépítése

- egy mechanikai előkezelő mű építése Hejőpapi Regionális Hulladékgazdálkodási Telepen

Miskolcon és környékén szelektíven gyűjtenek!

Szeretne többet tudni a szelektív gyűjtésről?
Kíváncsi rá, melyik edénybe milyen hulladékfajtákat gyűjtsön?
Érdeklik a házi komposztálás fortélyai?
Figyelemmel követné a környezetbarát rendezvényeket, pályázatokat, versenyeket?
Itt választ talál kérdéseire!